Kao strastveni nautičar, imate li dugoročno zakupljeni vez u moru koji je često prazan jer pokušavate biti što više na moru? Ponudite svoj vez u moru drugima dok vi plovite i ostvarite naknadu! U suradnji s marinom posredovat ćemo u podzakupu vašeg veza u moru, a vi ostvarujete povrat dijela novca! Objavom slobodnih datuma za vaš vez u moru u aplikaciji NAYVU povećavate ukupan broj ponuđenih mjesta te svoju mogućnost odabira iz velike ponude vezova u moru dok vas nema.

Prednosti aplikacije NAYVU za dugoročne zakupce vezova u moru:

Objavom svih slobodnih datuma za vaš vez u moru u aplikaciji NAYVU povećavate ukupan broj ponuđenih mjesta i svoju mogućnost odabira iz velike ponude vezova u moru.

Postupak

Registrirajte se za platformu NAYVU. Ispunite pojedinosti dugoročnog zakupa veza u moru u vašoj marini. Unesite svoje datume odlaska i povratka u marinu u jednostavni sustav i ostvarite zaradu svakog dana kada ne upotrebljavate svoj matični vez u moru.

Registriraj se