Nayvu

Pomoć na moru

SeaHelp

Nazovite telefonsku službu pomoći na moru dostupnu 24 sata na dan:

Telefonska služba za pomoć središnje područje (Jadran)

00 385 919 112 112

Telefonska služba za pomoć sjever/jug (Baltik/Nizozemska/Španjolska)

00 800 112 00 112

Ako nemate mobilni telefon ili pokrivenost ne postoji, nazovite Pomoć na moru putem VHF kanala 16.

Ako služba Pomoći na moru ne odgovara (VHF možda nema dovoljan domet) nazovite Radio Rijeka, Radio Split ili Radio Palma i zatražite Pomoć na moru.